Tarbimisteenuste tagamine


Energia, vee ja kommunikatsiooniteenuste tagamine on kinnistule ja selle kasutajatele osutatav ning nende ostetav teenuste kompleks, mis loob hoonete kasutajatele vajalikud mugavused, sh tagab elementaarsed hügieeni- ja ohutusnõuete järgmise võimaluse. Kõnealuste teenuste osutamisega kaasnevad ja kasutajate vahel kokkulepitud põhimõtete alusel jaotatavad kulud on käsitletavad „tarbimiskuludena“, iseloomustades kõige paremini kinnisvara kasutajate tegevust ja nende tarbimisharjumusi.

Tarbimisteenused


  • Elektrienergia
  • Soojusenergia
  • Vesi ja kanalisatsioon
  • Kommunikatsioon
SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks