Heakorratööd


Heakorratööde tegemine krundil ja hoones on teenus, mille eesmärk on puhtuse ja korrashoiu tagamine krundil ja sellel paiknevatel väikevormidel tasemel ning hoonete välispiirete ja siseruumide koristamine ja puhastamine, tagades nende sobivuse omanikule ja kasutajale. See tegevus on meie vanim, tugevaim ja mitmekülgseim teenustekompleks. Peamiselt äri- ja riigisektorit silmas pidades oleme koolitanud oma teenindusjuhte, töödejuhatajaid ning teenindajaid kutsetunnistuste vääriliseks ja heakorra parimaks ettevõtteks Eestis.Välisterritooriumi korrashoid


 • Sõiduteede ja parklate heakord
 • Kõnniteede ja radade heakord
 • Parkmetsade ja haljasalade heakord
 • Spordi- ja mänguväljakute heakord
 • Jäätmekäitluse korraldamine
 • Lippude heiskamine

Ehitiste välispiirete ja tarindite puhastamine


 • Hoonete fassaadide puhastamine
 • Akende ja vitriinide pesemine
 • Katuste puhastamine
 • Välistreppide süvapesu
 • Ehitiste ja muude välispindade puhastamine


Siseruumide koristus ja puhastus


 • Põhiotstarbeliste ruumide koristus ja puhastus
 • Üldkasutatavate ruumide korisus ja puhastus
 • Tehniliste ruumide koristus ja puhastus
 • Põrandate süvapesu
 • Põrandate kaitsetöötlus
 • Erakorralised puhastustööd
 • Kahjurite tõrje korraldamine
SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks