Tehnohooldus


Tehnohooldus on tegevused ja tööd selleks, et füüsiliselt säilitada krundil olevaid ehitisi (hooneid ja rajatisi), tagades tervikuna nende ning nende üksikute tarindite ja ehitistes paiknevate tehnosüsteemide seisundi vastavuse ettenähtud nõuetele omaniku võimaldatud vahenditega. Tehnohooldus hõlmab kommunaalobjektide ja -süsteemide (vee, kütte, gaasi, elektri) hooldustöid, käidukorraldust ja järelvalvet. Pakume ka avarii-dispetšerteenust.
Meie hooldusjuhi, hooldusmeistri kutsetunnistused ja elektri- ning käidutööde pädevustunnistused tagavad asjatundliku teeninduse, hoolduse III klassi sertifikaat kindlustunde.

  • Krundi rajatiste tehnohooldus
  • Ehitise põhitandrite tehnohooldus
  • Hoone siseruumides tehtav tarindite tehnohooldus
  • Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus
  • Elektripaigaldiste tehnohooldus
  • Muud tehnohooldustegevused
  • Tehnohoolduse valvetelefon: +372 5331 5652

SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks