Haldamine


Oleme abiks teie kinnisvara säilitamisel ja selle väärtuse hoidmisel. Tagame hallatavate ehitiste füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilimise, juhtides ja dokumenteerides selle kasutamisega seotud protsesse. Kinnisvara haldamise käigus süstematiseeritakse pidevalt kinnisvara korrashoiuga seotud andmeid, tänu millele saab teha objekti kohta langetada kompetentseid otsuseid ning viia läbi vastavaid tegevusi.

Ehitus-ja remonttööde korraldamine

Ehitus- ja remonttöid teostatakse vastavalt objekti korrashoiukavaga, et tagada kinnisvara korrashoid ja funktsionaalsus. Selliste tööde vajadus võib tuleneda nii kasutajate soovide ja vajaduste muutumisest kui ka vajadusest kõrvaldada kulumise või avariide tagajärgi. Jäta korraldamine meie hoolde ja me tagame tehtu kvaliteedi.

Tarbimisteenuste tagamine

Energia, vee ja kommunikatsiooniteenuste tagamine on kinnistule ja selle kasutajatele vajalik igapäevaseks töö- ja elukorralduseks. Vajalike teenuste nimekiri võib olla pikk ja erinevate teenustepakkujatega suhtlemine aeganõudev. Meie teeme selle töö ära teie eest, andes kliendile igakuiselt tarbitud teenustest ülevaate.
Tugiteenuste osutamise korraldamine

Kes riputab pildi seina? Kes paigutab tubades ringi mööbli? Kes teeb ära selle, mille tegemiseks ei ole ettevõttel endal piisavalt kätepaare? Me aitame nii nõu kui ka jõuga.

SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks