Haldamine

Oleme abiks teie kinnisvara säilitamisel ja selle väärtuse hoidmisel. Tagame hallatavate ehitiste füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilimise, juhtides ja dokumenteerides selle kasutamisega seotud protsesse. Kinnisvara haldamise käigus süstematiseeritakse pidevalt kinnisvara korrashoiuga seotud andmeid, tänu millele saab teha objekti kohta langetada kompetentseid otsuseid ning viia läbi vastavaid tegevusi.

Vaata lähemalt

Tehnohooldus

Tehnohooldus sisaldab tegevusi kinnisvaraobjekti füüsilise säilimise tagamiseks. Meie korraldame tehnosüsteemide igapäevase hoolduse, ja leiame õiged ning pädevad isikud elektri-, vee ja kanalisatsiooni, ventilatsiooni, liftide, gaasiseadmete jms korraliseks hoolduseks ning järelvalveks.

Vaata lähemalt

Heakorratööd

Heakorratööd kinnisvaraobjektil on tööd, mis tagavad eelkõige keskkonnaohutus, samas ka objekti kasutajatele nende ohutuse ja mugavuse ning objekti esteetilisuse. Meie leiame võimekad inimesed ja ettevõtted kes teostavad hoonete ning kinnistute sise- ja välikoristuse, parklate ja kõnniteede korrashoiu nii suvel, kui ka talvel ning haljastute eeskujuliku väljanägemise, koos selle juurde kuuluvate lisateenustega.

Vaata lähemalt
SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks