Privacy Policy

1. Privaatsuspoliitika

Kinnisvarateenindus OÜ jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte www.kinnisvarateenindus.ee. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Poliis rakendub ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu.

• Teie andmete töötleja on: Kinnisvarateenindus OÜ;
• Ettevõtte reg. number: 10366541;
• E-post: info@kvteenindus.ee;
• Telefoninumber: +372 606 0080;

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.


2. Andmete kogumine ja kasutamine

2.1. Milliseid andmeid me kogume

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste või kampaaniate kasutamisel või nendes osalemisel, kui ka kogu teavet, mille teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel.

Meie poolt kogutavad andmed sisaldavad endas teavet, mida olete meie teenuste või kampaaniate kasutamisel meile teadlikult jaganud ning teavet, mida Teie seadmed meile automaatselt edastavad.

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:
• Kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või online vestluse kaudu;
• Kui sirvite veebilehte www.kinnisvarateenindus.ee ;
• Kui te kommenteerite, „laigite“ või jagate mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol;
• Kui liitute meie uudiskirjaga;
• Kui kommenteerite meie veebilehel olevaid postitusi.

2.2. Kogutavad andmetüübid

2.2.1 Isikuandmed

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, jne).

2.2.2 Logifailid

Meie veebileht www.kinnisvarateenindus.ee salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutava teabe hulka võib kuuluda:
• Kasutatava seadme tüüp;
• Interneti-protokolli (IP) aadress brauseri tüüp;
• Internetiteenuse pakkuja (ISP);
• Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg;
• Sisenemis- ja väljumisleht veebilehel tehtavate klikkide arv;

Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. Saadud teabe ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida.

2.2.3 Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka www.kinnisvarateenindus.ee "küpsiseid". Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.
Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.

Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

2.3. Kuidas me andmeid kasutame

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:
• Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks;
• Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist;
• Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel;
• Teile informatsiooni saatmisel ja meie teenuste kohta tagasiside palumisel;
• Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks;
• Võimaldamaks meil Teiega ühenduses olla sotsiaalmeedia konto kaudu;
• Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist;
• Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi;
• Et arendada uusi tooteid, teenuseid või parandada nende funktsionaalsust;
• Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega ühendust;
• Muudel eesmärkidel - näiteks andmete analüüsimiseks, trendide uurimiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.

2.4. Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid

• Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima mõne teise privaatsuspoliitika sätted;
• Võime jagada Teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesoleva privaatsuspoliitika järgimist. Partnerettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või ettevõtted, mis kuuluvad meile;
• Võime jagada Teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda Teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid;
• Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil;
• Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus;


3. Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Ettevõte säilitab logifaile ka siseanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.


4. Laste andmete töötlemine

Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.


5. Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaksime Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@kvteenindus.ee või telefonitsi: +372 606 0080. Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.


6. GDPR andmekaitseõigused

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:
• Juurdepääsuõigus - teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid;
• Õigus andmete parandustele - teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on teie arvates puudulikud;
• Kustutamisõigus - teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist. Andmete töötlemise piiramise õigus - teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist;
• Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine - teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada teie isikuandmete kasutamine;
• Õigus andmete teisaldatavusele - teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile;


7. Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.
Kinnisvarateenindus OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.


8. Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.


9. Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

Viimati muudetud 12.10.2021
SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks

COOKIE CONSENT


Website kinnisvarateenindus.ee (hereinafter ‘the website’) primarily uses cookies to im-prove the user-friendliness of the website. You can accept cookies by continuing to visit the website or alternatively by clicking ‘I accept’. Blocking cookies may limit your ability to use the website.

What are cookies?
A cookie is a small text file that is stored on a user's computer or other device when visiting a website. Cookies do not send information from the user's computer. Cookies include all predefined text files, regardless of technological limitations.

Which cookies do we use and for what purpose?
We collect persistent and session cookies that are necessary for the operation of the web-site, to improve user-friendliness of the website and to provide appropriate advertising.

We use the following third-party cookies:
  1. Google cookies collect statistics about how visitors use the website. Google cookies also track users across devices and marketing channels, and collect data about visi-tor devices. Google cookies are important for improving the user experience of a website. These cookies may also help us show more relevant ads in other Google services. These cookies do not store personal data.
  2. YouTube cookies allow the addition of videos to the website. These cookies are pri-marily collected to provide statistical information on the number of views of the vid-eo. These cookies also help improve YouTube's service and report errors.
  3. Facebook cookies allow the use of Facebook platforms for relevant advertising to us-ers who have visited our website and to measure the performance of the ads.
  4. BIG IP cookies are suitable for balancing the load on the web server by directing traf-fic. This is necessary to ensure that user queries are routed consistently to the cor-rect server.
  5. Adform cookies collect information about the visit to the website and allow to display segmented ads based on the user's profile. Adform collects cookies anonymously and does not collect personal data.
  6. DoubleClick cookies record the activities of a website user and may be used to serve a targeted ad to the user.


We do not have access to and control of third-party cookies and their use is subject to the installers' privacy policy. You may review the third-party privacy policy and terms on the third-party websites.

What data are collected by cookies?
The use of cookies may result in the storage of personal information entered by the user when filling out the form on the website. These include first name, last name, e-mail ad-dress, telephone number and food order information. In addition, device information, loca-tion information, IP address, language selection, and other data listed above may be stored.

The personal data of the user will not be retained for longer than is necessary for the pur-poses of the data collected. If the user’s personal data becomes unnecessary or the user re-quests their deletion, the data will be deleted within 1 (one) month.

We may disclose the information collected in connection with the use of cookies to our em-ployees, service providers, and third parties mentioned above, if this necessary for the abovementioned purposes. We may also disclose information collected in connection with the use of cookies if we are required to do so by law or in order to protect our rights or in-terests (e.g. to identify misuse of the website).

How long are the cookies stored on my computer for?
The cookies’ storage time is different for each cookie. Each time you visit the website, the cookies are updated, which also extends their storage period. Session cookies are temporar-ily stored while you visit a website. Persistent cookies are stored on the user's computer af-ter the webpage is closed. Permanent cookies have different expiry periods and some re-main on the user's device for days, months or years, but can be deleted from the device if desired.

How can I restrict or delete cookies?
The user can delete the cookies stored on the device and prevent the cookies from being stored on the device. To do this, the user must change the privacy settings of the website. The settings to disable cookies must be changed on each device individually. Blocking all cookies may limit your ability to use the website.

For more details, see the web browser user instructons:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Contact Information and additional information
The website manager and the person responsible for processing the personal data is Kinnisvarateenindus OÜ, located at Peterburi tee 44, Tallinn, Estonia.

If you have any questions or suggestions, please do not hesitate to contact us at by calling us (+372) 606 0080 or via e-mail info@kvteenindus.ee.

Third-party contact information is available on their websites.

We may change our policy on the use of cookies without notice. The date at the bottom of the website indicates when the policy was last updated. All changes take effect immediately when the cookie policy is updated on the website.

21 October 2021