Ehitus-ja remonttööd


Ehitus- ja remonttöid on vaja vastavuses korrashoiukavaga korraldada kinnisvaraobjektil selle korrashoiu (füüsilise säilimise) ja funktsionaalse kasutatavuse tagamiseks. Tegemist on ainulaadse sisuga ehitus- ja remonttööde projektidega, mille korraldamisvajadus tuleneb kas kinnisvara kasutajate soovide ja vajaduste muutumisest, vajadusest kõrvaldada kinnisvaraobjekti normaalse amortiseerumise (kulumise) tagajärjed ja/või vajadusest likvideerida eri põhjustel ilmnenud avariide tagajärgi, muutmata ehitise kasutusotstarvet, või vajadusest muuta ehitiste kasutusotstarvet, mahtu ja suurust.

Ehitus-ja remonttööde korraldamine

  • Lähteülesannete koostamine ehitus- ja remondiprojektidele
  • Kavandatava projektiga seotud tööde hangete korraldamine
  • Projektiga seotud tööde tegemiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine
  • Projektiga seotult sõlmitud lepingute täitmise järelevalve
  • Projekteerimise korraldamine
  • Omanikujärelevalve korraldamine
  • Muud ehitus- ja remonttööde korraldamisega seotud tegevused
SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks