Haldamine


Meie oleme abiks Sinu kinnisvara jätkuva olemasolu ja väärtuse säilimisel. Tagame hallatavate ehitiste füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise selle kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja nende kirjeldamise (dokumenteerimise) kaudu. Kinnisvara haldamise tulemus väljendub kinnisvara korrashoiuga seotud andmete pidevas süstematiseerimises ja nende põhjal korrashoiuobjekti kohta pädevate otsuste tegemises ning vajalike tegevuste korraldamises.

Ehitus-ja remonttööde korraldamine

Ehitus- ja remonttöid on vaja vastavuses korrashoiukavaga korraldada kinnisvaraobjektil selle korrashoiu (füüsilise säilimise) ja funktsionaalse kasutatavuse tagamiseks. Korraldamisvajadus tuleneb kasutajate soovide ja vajaduste muutumisest, vajadusest kõrvaldada kulumise ning võimalike avariide tagajärgi. Jäta korraldamine meie hoolde ja me tagame tehtu kvaliteedi.

Tarbimisteenuste tagamine

Energia, vee ja kommunikatsiooniteenuste tagamine on kinnistule ja selle kasutajatele vajalik igapäevaseks töö- ja elukorralduse võimaldamiseks. Vajalike teenuste nimekiri võib olla pikk ja erinevate teenustepakkujatega suhtlemine aeganõudev. Jäta see töö meile ja saa ülevaatlik kokkuvõte kuu lõpus.
Tugiteenuste osutamise korraldamine

Kes riputab pildi seina? Kes paigutab tubades ringi mööbli? Kes teeb veel ära selle, mille tegemiseks ei ole piisavalt kätepaare? Me tuleme appi ja aitame nii jõu-, kui nõuga.

SEO - kodulehe optimeerimine - Marketing Sharks